นครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ | www.tradedee.club 

นครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 00:53:44 น. เข้าชม 133 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉลียงทิศอุดรและเป็นแกนกลางบำเพ็ญการกลุ่มบุรีภาคดวงอาทิตย์ออกเบี่ยงเหนือตอนบน 1 ของประเทศสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นศูนย์กลางกลางภูมิประเทศลุ่มน้ำโขง เดิมเขตตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์ ราชอาณาจักรล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการตั้งแต่งให้เป็นประเทศสำคัญของหัวพาราฝ่ายทิศอุดรทำนองเป็นทางราชการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระผู้เป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวเมืองฝ่ายทิศเหนือ คือ เมืองกุมภวาปี ประเทศหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกทม. 564 กิโลเมตร มีขอบเขตประมาณ 11,730 คอกกม. (คาดคะเน 7,331,438.75 ไร่) วรรณะที่ 4 ของภาคพระอาทิตย์ออกเบี่ยงเหนือ และยังมีแหล่งความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งเพียงผู้เดียวของแว่นแคว้นและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิแว่นแคว้นที่อุดมปราศจากข้อเสีย ธานีจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีเขตคุ้มครองกว้างใหญ่ใหญ่ยอดในประเทศ ปัจจุบันนี้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งอากาศและทางถนนของภาคอาทิตย์ออกทแยงทิศเหนือ เป็นหายกลางหน่วยงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งโดด 2ของภาคตะวันออกเฉลียงทิศอุดรและถิ่นลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีสูญสิ้นทระสองทระสุมและประเพณีนิยมภาคพระอาทิตย์ออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดีวิทยาพบว่า มณฑลตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นเมืองอุดรธานีในล่าสุด เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนพงศาวดารเดา 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นดั่งดีจนเป็นที่อ่อนข้อเหม็นยางอุดรยอมรับในกลุ่มเล่าเรียนประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยาระหว่างเมืองว่า ชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมานพก่อนวิชาประวัติศาสตร์ที่เมืองจังหวัดอุดรธานี มีอารยธรรมความเติบโตในตำแหน่งสูง และอาจสอนความโตขึ้นนี้ไปสู่รัฐจีนก็อาจเป็นได้ โดยล้วนๆดุจยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่ายิ่งของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงแล้ว ทำเลที่ตั้งที่เป็นเมืองอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่อาศัยของปุถุชนสืบต่อมาอีกจนกระทั่งสมัยวิชาประวัติศาสตร์ของประเทศสยาม นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพเขียนหนังสือปูนบนผนังอุโบสถที่ปรักหักพังแถวทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยเท้าต้นบัวบก อ.บ้านผือ แต่ดังนี้ยังไม่มีขึ้นหลักฐานชื่ออุดรธานีมีขึ้นในเรื่องเก่าแก่แต่ดุจใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นเมืองอุดรธานีมีขึ้นในวิชาประวัติศาสตร์ตราบใดราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระผู้เป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงวิธานทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระพระราชากัณฑ์มหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่จนถึงหมู่ไทยมาถึงภาราหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรเมืองหน้าด่านของประเทศเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชามหาราชเจ็บไข้ด้วยไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่มณฑลหนองบัวลำภูนี่แหละคาดเดาว่าเคยเป็นภาราที่มีความโตขึ้นมาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานอำนาจ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น ธานีจังหวัดอุดรธานีได้สัมพันธ์กับการศึกการทำศึก บอกคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดมณฑลจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีช้างเท้าหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยู่ห์เจ้าอนุวงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่เมืองหนองบัวลำภู และได้แข่งขันกับกองทัพไทยและชาวภาราเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป แม้กระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใกล้เคียงปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวข้องมาจากพวกฮ่อซึ่งกระบวนไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วขณะ พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นเข้าใจศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อหวอดร้ายสามหาวเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายห้วงน้ำโขง และมีกิริยาอาการจะร้ายแรง บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระหม่อม ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายทิศอุดร ไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นมณฑลจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่เกิดชื่อ เพียงแต่เกิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นกับพาราหนองคายขึ้นการถือบังเ***ยนกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมนายทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีโต้แย้งกับประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวข้องจากชาวตะวันตกเศลต้องการลาว เขมร และญวนเป็นประเทศราช ร้องเรียกว่า "กรณีถกเถียง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของบาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพราะเยียวยารักษามณฑลไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายน้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิข้อสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 เมือง มีข้อตกลงห้ามแว่นแคว้นสยามตั้งกองทหารและป้อมปราการอยู่ในอาภาส 25 กิโลเมตรของฝั่งห้วงน้ำโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรปกติอยู่ที่นครจังหวัดหนองคาย อันเป็นนครแกนกลางกลางของหัวภาราหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นชัดศิลปาคมเป็นข้าหลวงน้อยใหญ่บรรลุเป้าหมายราชการ จำต้องอพยพเขยิบย้ายลึกเข้ามาจนกระทั่งหมู่บ้านแห่งโดด 2ชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งบุรีจังหวัดอุดรธานีสมัยปัจจุบัน) ***งจากฝั่งลำน้ำโขงกว่า 50 กิโล ขณะทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิสมสม เพราะว่ามีแหล่งน้ำดี เช่น หนองนาโซเดียมคลอไรด์ (หนองชัดประจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมทรงบังคับให้ตั้งสูญสิ้นมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าเมืองจังหวัดอุดรธานีได้กำเนิดขึ้นโดยโดยบังเอิญเนื่องจากเหตุผลทางด้านความมั่นคงและการพาราระหว่างแว่นแคว้น อีกทั้งเหตุผลทางราชการค้า การคมนาคมในอดีต วิธีไรก็ตามคำว่า "อุดร" มามีขึ้นในชื่อภาราขณะเดาปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพ เนติต้นโพ") เท้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีทางพระบรมราชวโรงการให้จัดตั้งพาราอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นแกนกลางกลางของมณฑลอุดร โดยตลอด เมือง จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ไข่มุกในสมัยนั้น หลังการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานจากรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นรูปแบบระบบประชาธิปไตย ครั้นวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการปฏิรูประเบียบการเหม็นยางอุดรปฏิบัติงานร.อาณาจักร เลิกล้มการบริหารในระบบมณฑลในส่วนเขตยังคงเกินอย่างเดียวบุรีและอ.เฉพาะมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปหลงเหลือพางเมือง "อุดรธานี" แต่ ดั่งไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีคณะงานราชการด้านการปกครองของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนเขตที่แสดงสัณฐานของแกนกลางกลางการคุ้มครองในภูมิประเทศอิสานตอนบน เช่น สำนักปฏิบัติงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตร.ภูธรเขต 4 ฯลฯ ที่อยู่ท่องเที่ยวทางธรรมดา[แก้] สวนส่วนรวมหนองกระจ่าง สวนทั่วไปหนองประจักษ์ อำเภอพาราอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนเทพนิรมิต(สวนลิง),วัดถ้ำผาสุคติ-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3บุรีภายในวนอุทยานพนมสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี คันดินห้วยหลวง อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอนครอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานเรื่องเก่าแก่ภูบาทา,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกสวรรค์ทอง,น้ำตกผาทอง(คณะรักษาอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,ฝายลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานภูเขาสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,แอ่งน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูพระบาทต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หว่างเขาขาด) อำเภอบ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงโต อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บน้ำคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราศีสิงห์) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(คณะปกป้องอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาแฟน,รอยรอยพระบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมทรัพย์สมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ ที่อยู่ท่องสัญจรทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยา[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักภาราจ.จังหวัดอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี อู่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พระพุทธบาทหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักภาราธานีอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง วัดพระมัชฌิมาวาส อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมโซเดียมคลอไรด์เกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์ดูแล ถ้ำสิงห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนอกข่า อำเภอพารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอ***่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันท่วงที) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร ที่อยู่เรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ อำเภอประเทศอุดรธานี ปรางค์***่แก้ว อำเภอ***่แก้วเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบุณฑริก(วัดภูพระบาท)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องมือ ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาเสริม ฉินนาลโย)อ.บ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิจริงโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ แหล่งท่องสัญจรศิลปจารีตจารีตและกิจกรรม[แก้] งานสังเวยบูชากรมหลวงกระจ่าง อ.มณฑล ณ อาณาเขตอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะเสาหลักภารา มกราคม ของทุกปี งานสักการะศาลเทพารักษา มกราคม ของทุกปี งานไหว้พระรอยเท้าบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดเขตวัดพุทธบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ พระจันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนอาหารการกิน สงกรานต์ประเทศอุดรธานี อ.พาราจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี ละแวกสวนธารณะหนองแจ่มแจ้ง และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานเยี่ยงอย่างบุญบั้งไฟล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ พระจันทร์ 6 งานบุญพลุกือ(ประทัด10ล้าน)ชื่องาน จ้องมองศิลป์ถิ่นภูไทเอ้ดอกไม้เพลิงใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดละแวกสวนสาธารณะหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานยกขึ้นอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปะถิ่นภูไทเหตุการณ์ในอดีตความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดละแวกลานพันธกิจสั่งการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกวรรษของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์ดูแล ในช่วงดวงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.จังหวัดอุดรธานี อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ.มณฑลอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักประเทศอำเภอบ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานประเพณีบุญพลุคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร ที่จำหน่ายผ้าพื้นประเทศ บ้านป่าข่า ตำบลนาข่า อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีนคร งานกาชาด บุรีอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีเมือง จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวการท่องท่องเที่ยวกับธานีใกล้เคียง[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระกษัตริย์-ถ้ำไอราพต-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอ อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงอุทยานประวัติศาสตร์ภูบาท 1-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติมให้-หาดตำรา-แก่งงอ-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-ตะพานความสัมพันธ์-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้ว***่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-ฝายอุบลรัตน์-วัดรอยเท้าภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อก่อสร้างเ***-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระที่พักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปรีชาหรรษา-วัดถ้ำสุมณฑา-เขื่อนกั้นน้ำน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ฝายลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-เขื่อนกั้นน้ำลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนสาธารณะ/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนสาธารณะหนองตระหนักศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองจังหวัดอุดรธานี เดิมเอิ้นว่า หนองนาเกลือ ตั้งอยู่ทางทิศพระอาทิตย์ตกของตัว เมืองเพื่อให้เป็นเกียรติแก่พลตรีพระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งนครจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลมณฑลอุดรธานีได้กระทำสังคายนาหนองตระหนักขึ้นใหม่ สำหรับถวายเป็นราชสักการะแด่เท้าสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญเติบโตพระชนมฝนครบ 5 รอบ โดยมณฑลตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้บุษบาประดับหลายชนิดอร่ามมาก ทำตะพานเกี่ยวโยงระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอน. และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีอาณาประชาราษฎร์ไปพักผ่อนและออกศักดิ์กายเป็นโควตามาก ทางด้านทิศดวงอาทิตย์ตกทแยงเหนือจะมีพระที่พักหนองแจ่มแจ้งซึ่งเคยเป็นที่ประทับตราของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินปัจจุบันนี้ เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนรวมหนองสิม เป็นสวนหลวงในย่านประชาคมที่จะให้บริการแก่พลเมืองเพราะด้วยเป็นสถานที่ใช้ในการออกอำนาจกาย พักผ่อน ซึ้งข้างในได้มีการจัดพท.เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนหลวงอัมพุชินี เป็นสวนส่วนกลางเพราะใช้ออกเขี้ยวเล็บกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้พลเมืองในเขตได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนทั่วไปอัมพุชินีตั้วอยู่ข้างในเขตอ.พาราจังหวัดอุดรธานี ข้างในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกต้นไม้แต่งเติมไว้วิธีสละสลวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนส่วนกลางหนองบัวยังมีสิ่งศักดิ์อำนาจ์เสมอบุรีอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วสันต์มหาราชินี ภาคสุริยาออกเบี่ยงนอกเหนือ สวน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นบุรีที่มีทรัพยากรธรรมดาทั้งคีรีและป่าไม้ที่อุดมบริบูรณ์ เป็น1ใน5บุรี(จังหวัดนครราชสีมา-แควมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-แควชี-ลำน้ำพรหม-สายน้ำเชิญ,เลย-ลำน้ำเลย-แควพอง-ห้วงน้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-น้ำการทำศึก-ลำน้ำปาว-แม่น้ำห้วยหลวง,จังหวัดสกลนคร-สายน้ำศึกสงคราม-ลำธารายนต์ง-ลำน้ำก่ำ) ที่เป็นที่ยอดน้ำสายธารที่ประธานของภาคอาทิตย์ออกเฉียงนอกเหนือ มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าปราณีป่าที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านเป็นประกาย ตำบลนายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี(อุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำการโครงการท่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมสวนแห่งชาติสิ่งมีชีวิตป่าและชนิดพืชตระเตรียมข้อมูลเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผา***ก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง ธานีหนองบัวลำภู มีหน่วยป้องกันสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่บุรีจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,อุดรธานี,จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร มีคณะป้องกันสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอเมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูสวนกวาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูตีนบัวบก ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลประเทศพาน อำเภอบ้านผือ ธานีอุดรธธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อ.ภารา ธานีจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหานกุมภวาปี ที่ทำการเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี จ.จังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าลำปาว ที่ทำเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่ละแวกแหลมโนนเลิศ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ธานีจังหวัดกาฬสินธุ์(ทั้งหมดตำแหน่งที่ตั้งอำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นที่อำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี) ที่อยู่ท่องเดินทางล่องแพที่สำคัญ[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องสัญจรเดือนเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพราะปรับปรุงระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพฝายลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำห้วยหลวง อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี สถานที่ประธานทางเหตุการณ์ในอดีต/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] อุทยานพงศาวดารภูตีน ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูเท้าอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถานประเทศอุดรธานี อำเภอนคร พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่รุ่งเรือง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.ประเทศอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่แขศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอภาราอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาประชุมพัฒนาราม อำเภอพาราอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิ์ธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดพิมาน อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลศีลธรรมสถูปเจดีย์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บุญดวงจันทร์ กมโล วัดป่าความสงบกาวาส อำเภอไชยวาน ถิ่นเล่าเรียนและท่องตะลอนเชิงเรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

เปิดจองแล้ว โครงการบ้านจัดสรร (แฝด/เดี่ยว 2 ชั้น) บางละมุง โรงโป๊ะ ใกล้พัทยาและมอร์เตอร์เวย์

(ประกาศฟรี ชลบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 29 ม.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 74 ครั้ง

ขายด่วน ขายทาวน์เฮาส์ 2ชั้น พร้อมอยู่ หมู่บ้านนารีนคร12 บางบัวทอง นนทบุรี

(ประกาศฟรี นนทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? ทาวน์เฮาส์ 17 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 62 ครั้ง

ขายบ้านจัดสรร โครงการใหม่ (แฝด/เดี่ยว 2 ชั้น) บางละมุง โรงโป๊ะ ใกล้พัทยาและมอร์เตอร์เวย์

(ประกาศฟรี ชลบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 17 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 61 ครั้ง

ขายบ้านเดี่ยวหรู ระดับ Luxury โครงการ Grand Bangkok Boulevard ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ 86.3 ตรว. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

(ประกาศฟรี นนทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 5 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 71 ครั้ง

เราให้บริการรถบรรทุกติดเครน **ติดต่อเราได้ที่..... http://www.yingcharoencrane.com

(ประกาศฟรี พระนครศรีอยุธยา) - รถ ยานพาหนะ ? อื่นๆ 15 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 38 ครั้ง

ให้เช่าที่ดินระยะยาว พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4 ไร่ 1 งาน 25 ตรว เกาะสมุย ทำเลดีติดถนนใหญ่เส้นหลัก เห็นชัดเจน

(ประกาศฟรี สุราษฎร์ธานี) - อสังหาริมทรัพย์ ? ที่ดิน 14 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 54 ครั้ง

ขายที่ดินหางดง-บ้านปงเชียงใหม่ บนเนินเขา วิวสวย มองเห็นได้ไกล มีหมอกปกคลุม ติดถนนใหญ่

(ประกาศฟรี เชียงใหม่) - อสังหาริมทรัพย์ ? ที่ดิน 18 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 51 ครั้ง

ขายที่ดินหางดง-บ้านปงเชียงใหม่ บนเนินเขา วิวสวย มองเห็นได้ไกล มีหมอกปกคลุม ติดถนนใหญ่

(ประกาศฟรี เชียงใหม่) - อสังหาริมทรัพย์ ? ที่ดิน 21 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 51 ครั้ง

ขายที่ดิน ซอยเพชรเกษม 49 (วีเหลี่ยม) เลียบถนนกาญจนาภิเษก เนื้อที่ 140 ตารางวา

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? ที่ดิน 13 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 48 ครั้ง

ขายที่ดิน ซอย ม.6 ต.บางน้ำจืด สมุครสาคร เนื้อที่ 33-3-80 ไร่ กว้าง 129 เมตร ลึก 424 เมตร

(ประกาศฟรี สมุทรสาคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? ที่ดิน 13 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 45 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 00:53:44 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com